Tyypillinen promovendi on 33-vuotias kasvatustieteilijä humanistisesta tiedekunnasta

Tyypillinen promovendi on 33-vuotias kasvatustieteilijä humanistisesta tiedekunnasta
Kuvaaja: Mikko Virta

Tyypillinen promovendi on opiskellut pääaineenaan kasvatustiedettä, vaikka opiskelikin humanistisesta tiedekunnassa. Hän on valmistunut maisteriksi kesäkuussa 2016.  Vaikka hän on 33-vuotias, on hän syntynyt 14.5.1986. Hänen nimensä on Anna Hirvonen ja hän asuu Helsingin Kalliossa. Hänen päänympäryksensä on 57 cm.

Filosofisen tiedekunnan 97. promootioon ilmoittautui kaiken kaikkiaan 488 promovendia. Heistä maisteripromovendeja on 266, eli noin kaksi kolmasosaa. Tohtoripromovendeja on 195. Maistereista 21 on riemumaistereita, eli heidät promovoitiin ensimmäisen kerran noin 50 votta sitten. Riemutohtoreita on 6. Aiemmin julkistettuja kunniatohtoreita on 13. Aktiin, sekä suurimmille illallisille osallistuvat lisäksi promovendien seuralaiset, sekä kutsuvieraat, joten yhteensä promootiotapahtumiin osallistuu kaiken kaikkiaan lähes 1000 henkilöä.

Tiedekunnat

Historiallinen filosofinen tiedekunta koostuu viidestä nykyisestä tiedekunnasta: humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, farmasia, bio- ja ympäristötieteellinen, sekä kasvatustieteellinen. Näistä humanistinen oli parhaiten edustettuna yli 200 promovendillaan. Vaikka farmasiastan promovendejä on vain muutama prosentti, on heitä lähes puolet marraskuussa lähetettyjen kutsukirjeiden määrästä. Muilla tiedekunnilla tämä luku on välillä 8-16 %.

Pääaineet

Promovendit ilmoittavat valmistuvansa yhteensä 98 eri pääaineesta.

Top 5 pääaineet

  1. Kasvatustiede
  2. Fysiikka
  3. Yleinen historia
  4. Matematiikka
  5. Suomen ja Pohjoismaiden historia

Syntymäajat

Aktipäivänä nuorimmat promovendit ovat vasta hieman kahdenkympin paremmalla puolella ja ero vanhimpiin (riemuihin) voi olla jopa 60 vuotta. Keskimäärin promovendit ovat noin kolmekymppisiä. Oheisesta ikäjakauma-histogrammista voi hyvällä tilastollisella silmällä erottaa ainakin keskimääräiset maisterit hieman 30 ikävuoden alapuolella ja tohtorit sen yläpuolella (jakaumat tosin menevät vahvasti päällekkäin) sekä riemut 65 ikävoden jälkeen.

Aikataulut

Promovendit(kin) näyttävät pitävän takarajoista ja eräpäivistä. Yli 100 osallistujaa ilmoittautui promootioon ilmon lisäajalla tai viimeisen kahden päivän aikana. Viimeisen viikon (+ lisäajan) aikana ilmottautuneita oli lähes puolet.

Samaa voidaan päätellä promovendien valmistumispäivistä. Yli 50 promovendia ei ollut vielä valmistunut ilmoittautumisen sulkeutuessa – ja heistä yhdeksän ilmoittaa valmistuvansa aktipäivänä, mikä tosin onkin viimeinen mahdollinen valmistumispäivä osallistuakseen tähän promootioon.

Asuinpaikat

Yli puolet promovendeistä asuu Helsingissä  – ja heistä suurin osuus Kalliossa – mutta kaukaisimmat saapuvat juhlaan tuhansien kilometrien takaa Yhdysvalloista ja Japanista asti.

Top 5 etunimet

1. Anna
2. Elina
= Johanna
= Riikka
= Tiina