Virgo clarissima eller inblickar i den allmänna kransbindarens valdag

Friarfärdens slutning på Gumtäkt herrgård.

Floradagen grydde så gott som overkligt solig och varm efter en vecka av snöfall i maj – må detta sedan ha berott på den allmänna kransbindarens vårliga magi eller på att vädrens härskare hade smultit framför Pekka Poutas tragikomiska väderleksprognos. Till sina deltagare bjöd Floradagen utöver en solig vårdag även på en första inblick i promotionen och medfestarna.  

Dagen inleddes med magisterpromovendernas samling på Gumtäkts kampus, där promotionens allmänna kransbindare utvaldes i enlighet med promotionstraditionerna och naturligt på latin. Applaudimus, applaudimus, applaudimus! löd på Meteorologiska institutet, och därmed var den allmänna kransbindaren utvald. Friarfärden till Gumtäkt herrgård resulterade i önskad utgång, när akademiprofessor Timo Vesalas dotter, abiturient Jemina Kauristie från Alppilan lukio utan desto större övertalande ställde upp som allmän kransbindare för promotionen. Följt av blommor och serenad presenterades den nya fina allmänna kransbindaren för promotionsfolket på herrgårdens gårdsplan.

Gratista Mari presenterade den nya fina allmänna kransbindaren för promotionsfolket på herrgårdens gårdsplan.

Valet av den allmänna kransbindaren är promotionstraditionens finska specialitet. För magisterpromotionen har en allmän kransbindare valts alltsedan filosofiska fakultetens promotion 1832, då historiaprofessor I. H. Avellans dotter Ida Avellan utsågs till uppdraget. Allmänna kransbindaren är i regel barn till universitetets professor, men i uppdraget har setts även efterväxt till statsmän, likt C. G. E. Mannerheims dotter och Urho Kekkonens sonsdotter.

Promotionens gratista Mari Lehtoruusu beskriver bakgrunderna för årets val. – Med valet av den allmänna kransbindaren vill man traditionellt hylla dennes förälder. Timo Vesala är en förebyggare i den akademiska gemenskapen, och studenterna känner honom som en lättillgänglig och trevlig lärare, berättar Mari. Promotionsdebutanten meteorologiprofessor Vesala själv är väldigt glad över valet, eftersom det är ett hedersutnämnande uttryckligen av studentgemenskapen.

Promotionsdebutanten meteorologiprofessor Vesala själv är väldigt glad över valet.

Vårens allmänna kransbindare å sin sida säger sig i början ha varit konfunderad över promovendernas begäran. –Jag visste inte vad promotionen är för något, eller vad det innebär att vara allmän kransbindare. Dock blev jag genast ivrig när pappa lite förklarade vad det handlar om, berättar Jemina. Den nya kransbindaren säger förbereda sig för uppdraget genom att läsa böcker om föregående promotioner samt genom att fråga råd av sin företrädare. –I förberedelserna ingår också dansövningar samt skrivning av talet, tilläger Jemina. I balen deltar den allmänna kransbindaren i såväl magisterfransesen som polonäsen för de inbjudna gästerna.

Vad annat än dansen ingår då i den allmänna kransbindarens göromål under promotionen? Den symboliska rollen är att representera våren, ungdomen och tron på framtiden. Även om rollen numera är framförallt ceremoniell, ingår i den allmänna kransbindarens uppgifter fortfarande till exempel att övervaka tillverkandet av magisterkransarna och att handleda i detta tillsammans med de föregående allmänna kransbindarna. Förutom Floradagen uppvaktas allmänna kransbindaren också på promotionsutflykten, vars seglats traditionellt har ordnats för att tacka den allmänna kransbindaren. Valet av den allmänna kransbindaren är en viktig del av promotionstraditionens kontinuitet, ty denne bär titeln livet ut och kan delta i kommande promotioner som en önskad hedersgäst.

Till sina deltagare bjöd Floradagen utöver en solig vårdag även på en första inblick i promotionen och medfestarna.

Promotionens pre-kransbindning onsdagen den 24.5. på Ostrobotnia och kransbindningen torsdagen den 25.5. på Casa Academica.

Text Anna Hyödynmaa / Foton Sam Weckman