Vetenskap, kultur och påverkande – promotionens hedersdoctorer

Vetenskap, kultur och påverkande – promotionens hedersdoctorer
Kuva: Filosofisen tiedekunnan promootio 2014/Mikko Virta

I vårens promotion vid filosofiska fakulteten vigs förutom unga magistrar och doktorer samt jubelmagistrar och -doktorer även 13 hedersdoktorer. Dessa på varsin vetenskapsgren samt i kultur- och det samhälleliga livet meriterade personer är en väsentlig del av promotionen och dess historia. Första hedersdoktorer vigdes under universitetets 200-årsjubileumsår 1840.

Till hedersdoktorer har under promotionsårens lopp vigts flera meriterade professorer och vetenskapsidkare, men även konstnärer och i övrigt betydelsefulla personer, vars meriter fakulteten velat hedra med universitetets högsta möjliga hedersbetygelse, filosofie doktor honoris causa. I de finska hedersdoktorernas skara ingår exempelvis republikens presidenter Mauno Koivisto och Tarja Halonen samt den senaste av framstående representanter för kulturlivet, hedersdoktor från 2014 M.A. Numminen. Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius och Kaija Saariaho ingår bland finska konstnärer som tilldelats hedersdoktors grad.

Traditionellt har hedersdoktorerna varit en väldigt internationell skara, och de har anlänt från olika håll i världen för att fira promotionen. För utländska hedersdoktorer är det en ofta stor ära och en unik upplevelse att motta hedersdoktors grad samt att delta i promotionsfestligheterna, vilka har en lång historia. I och med sin närvaro medför hedersdoktorerna en påminnelse om vad man som bäst kan nå med vetenskap, kunskap och samhälleligt påverkande, samt vad det internationella samarbetet betyder för Helsingfors universitet.

Filosofiska fakultetens hedersdoktorer i vårens promotion offentliggörs på en tillställning den 7.3. i universitetets lilla festsal kl. 17-18. Även detta år finns det bland hedersdoktorerna såväl fascinerande tänkare, framgångsrika vetenskapsmän som stora samhälleliga påverkare. Vid sidan om sina framgångar är alla dessa även strålande personligheter och känner sig hedrade om denna tilldelade ära. Vi väntar med iver på att träffa dem i Helsingfors i maj.

 

Filosofiska fakultetens hedersdoktorer publiceras här den 7. mars klo 17.30.

Den 7. mars ordnas också presskonferens om hederdoktorer i den lilla festsalen klo 17-18. Deltagarna kan anmäla sig till evenemangen här: https://alumniverkosto.helsinki.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=731.

Presskonferensen kan också följas via live-stream: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20591