Promotionskonst 2017 introducerar historisk poesi, modern poesi och urban illustrationkonst

by Suvi
Promotionskonst 2017 introducerar historisk poesi, modern poesi och urban illustrationkonst

Promotionsdikter och -konst är en väsentlig del av promotionens traditioner. Promotionsdikter har presenterats från och med den första promotionen år 1643, då hade  eloquentiæ-professorn i uppgift att skriva dikter till akademins fester. Vanligt var också att hålla tal i diktform. I 250 års tid har promovender beställt dikter från konstnärer som de uppskattar, och dikternas syfte är att hälsa till promovenderna. Så väl den finskspråkiga som den svenskspråkig dikten  presenteras på promotionsmiddagen i Finlandiahuset den 26 maj 2017. Under århundradena har promovender också beställt annan konst till promotionen, exempelvis kantater, festmarscher, teaterstycken och grafik. Årets konst är väldigt modernt och urbant.

Promotionsdikt på finska

Den finskspråkiga dikten till filosofiska fakultetens promotion 2017 skrivs och presenteras av författaren, diktaren och forskaren Matti Kangaskoski (f. 1983). Hans första diktverk, Tältä sinusta nyt tuntuu, utkom 2012 och verket nominerades för Helsingin Sanomats litteraturpris. Kangaskoskis första roman, Sydanmarssi, utgavs 2014 och nominerades till prosapriset av Mahdollisuuden Kirjallisuuden Seura. Han har också skrivit dikter, kritiker och essäer till olika tidningar. I februari 2017 publicerade Matti Kangaskoski sitt andra diktverk Pääkalloneuvottelut, och senare i år ska han disputera i litteratur vid Helsingfors universitet och Justus-Liebig-Universität Giessen.

Promotionsdikt på svenska

Som svenskspråkig dikt i promotionen 2017 återpresenteras dikten från promotionen 1757 Liksåsom molnen glants af Solens strålar brar, skriven till promovenderna av pseudonymet C. B. Pseudonymet C. B. betyder måhända pseudonymet Christendomens Bröder, som skrev dikter i Sverige på 1700-talet. Full säkerhet om diktens skribent finns inte. Promotionen år 2017 saknar en egen jämnårspromotion 50 eller 100 år bakåt i tiden, och därmed är denna promotion ett ypperligt tillfälle att lyfta fram äldre promotioner från den Kungliga Åbo Akademins tid, i detta fall 260 år gamla. Som artist för promotionsdikten 1757 har promotionskommittén valt sångerksan, kompositören och sångtextförfattaren Emma Salokoski (f. 1976). Salokoski har blivit känd bland annat i och med Emma Salokoski Ensemble och Quintessence. Emma Salokoski Ensemble-albumet Kaksi mannerta var på fjärde plats på den finska albumlistan år 2005. Senare har bandet utgivit de populära albumen Veden alla (2008) och Valoa pimeään (2012). Sitt färskaste album, Kiellettyjä asioita (2015) utgav Salokoski som soloartist. Under sin karriär har Salokoski gett ut flera sånger och skivor med sina band, och dessutom skrivit låtar till andra band.

Minneskonst

Minneskonsten till promotionen 2017 beställs av den prisbelönta Åboillustratören och serieteckningskonstnären Mika Lietzen (f. 1974). I år pryder konstverket en behändig och ekologisk tygkasse samt en plansch. Lietzen är speciellt känd för sin skickliga ligne claire -teknik och sina novellalbum med tecknade serier. Lietzen har vunnit första pris bland annat vid Kemis nordiska tävling för serietekningar år 2000 samt i Egmont Kustannus tävling Sarjis 2004.

Lietzens verk finns att betrakta på hans webbplats http://lietzen.com/

Text: Jarna Hietanen, Pasi Pykälistö och Suvi Valsta