Program

Program
Kuva: Jussi P. Aalto
Promotionens huvudevenemang är koncentrerade på tre dagar från torsdag 25.5 till lördag 27.5. Dessa dagar är intensiva. I dem ryms många olika typer av program samt en oändlig mängd känslor och stämningar. Promotionens upptakt är ändå redan Floradagen 13.5, då promovenderna för första gången samlas ihop. Man förbereder sig grundligt inför promotionen även vid infotillfället och dansövningarna som hålls för promovenderna i april.

Innan promotionen

 • Informationstillfälle 18.4.
  I informationstillfälle den 18. april kl. 18.00 går vi genom praktiska frågor kring evenemanget och det är möjlight för publiken att ställa frågor till promotionskommittén. Tillfället är öppet för alla människor. Mera exakt tid och plats skall informeras i början av våret.
 • Dansövningar 19.4. - 22.5.
  Inför promotionen arrangeras dansövningar för promotionsbalens danser. Övningarna gäller speciellt magisterspromovenderna (och deras avecer), som vill delta i magistersfransesen. Detta är en dans med 8 turer, som dansas på balen. De första övningarna kommer att hållas i april. Deltagarna skall förbinda sig till övningarna.
  ALLMÄNNA DANSÖVNINGAR
  Plats: Kumpulan Unisports motionscenter i Gumtäkt, Bollhallens C-zon (Väinö Auers gata 11, Helsingfors)
  ti 9.5. kl. 18.00-20.0016.5. kl. 18.00-20.00
  MAGISTERSFRANSESENS ÖVNING (obligatoriska för fransesdeltagarna)
  Plats: Helsingin Saksalainen koulu, gymnastiksalen (Malmgatan 14, Helsingfors)
  (OBS! magisterfransesens deltagare deltar inte i de allmänna dansövningarna, de övar gamla danser i samband med magisterfransesövningarna)
  ons 19.4. kl. 17.00-20.00
  ons 26.4. kl. 17.00-19.00
  to 27.4. kl. 17.00-19.00
  ons 3.5. kl. 17.00-19.00
  to 4.5. kl. 17.00-19.00
  ons 10.5. kl. 17.00-19.00
  to 11.5. kl. 17.00-19.00
  to 18.5. kl. 17.00-19.00
  fr 19.5. kl. 17.00-19.00 (inställd)
  GENERALREPETITION
  (övning av de inbjudna gästernas samt doktorernas polonäs, magisterfransesen generalrepetition, gamla dansernas generalrepetition)
  Plats: Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3, Helsingfors)
  mån 22.5. kl. 17-21
  Tidtbalell:
  kl. 17.15-18.30 Magisterfransesens genrep
  kl. 18.30-19.30 de inbjudna gästernas- samt doktorspolonäsens övning
  kl. 19.30-20.30 Gamla dansernas genrep
 • Granskning av promotionsmatrikel 10. - 28.4.
  Promotionskommittén redigerar en promotionmatrikel av de personliga uppgifter som promovenderna har anmält om sig i anmälningsblanketten.Avdraget av matrikeln finns till påseende för granskning i promotionskansliet i slutet av april.
 • Pre-kransbindningar 24.5.
  Magisterpromovendernas följeslagare, det vill säga kransbindarna, knyter var sin egen promovends krans vid kransbindningen torsdagen den 25.5. Ifall promovenden inte har en följeslagare, knyts hens krans vid pre-kransbindningen onsdagen den 24.5. Tradionellt har promotionskommittén knutit kransarna, men vid denna promotion kan varje ensamt deltagande även själv komma för att knyta sin krans. Man kan anmäla sig med den här blanketten.

Floradagen, lördag 13.5.

Floradagen är en glad och lättsamt festdag om våren, då promovenderna, dvs. de magistrar och doktorer som vigs på promotionen, samlas för att välja den allmänna kransbindaren på morgonen. Kransbindaren övervakar bland annat bindandet av magisterskransarna. Då valet är gjort går promovenderna i procession för att fria honom/henne till tjänsten. Det är troligt att den som väljs har svarat ja på frieriet, varefter processionen återvänder till studenthuset och för den allmänna kransbinderskan/kransbindaren med sig och för presentation.

Efteråt forgår dagen med parkfest på Gumtäkts äng och lunchen på hotell Presidentti.

 • Magisterpromovender
  Kl. 10.30 samlas magisterpromovenderna till ett möte vid meteorologiska institutet i Gumtäkt där den allmänna kransbinderskan för promotionen väljs. Efter mötet åker magisterpromovenderna ut till Gumtäkts herrgård för att fria till den utvalda personen. På grund av begränsat utrymmet, kan vi inte ta emot ännu mera deltagare i mötet. Alla deltagare är völkomna till Gutäkts trägård för att följa presentering av kransbinderskan kl. 11.15.
 • Alla promovender och följeslagare
  Kl. 11.15 presenteras kransbinderskan i Gumtäkts trädgård. Efter presentationen beger sig alla i följe till Floradagens parkfest på Gumtäkts äng. På ängen lyssnar man till tal, sjunger Vårt land i enlighet med studenttraditionen och höjer en skål för våren.

  De som anmält sig till lunchen fortsätter Floradagen kl. 13 med en spårvagnsresa till centrum och Floradagens lunch serveras på hotell Presidentti (Södra Järnvägsgatan 4).

Kransbindnings- och svärdslipningsdag, torsdag 25.5.

Promovenderna samlas på eftermiddagen för att öva promotionsakten i universitetets solennitetssal. Det är nödvändigt att alla promovender deltar i övningen, för att den egentliga akten med alla sina turer lyckas väl. Promovenden kan inte delta i promotionsakten ifall hen inte har varit med på övningen.

 • Magisterpromovender
  Kl. 16.30 börjar en aktövning som är obligatorisk för alla magisterpromovender i universitetets huvudbyggnad. Ingång från Alexandersgatan (Alexandersgatan 5). Samling inför övningen i aulan framför Solennitetssalen. Efter övningen fortsätter programmet med kransbindningsmiddag på Crowne Plaza (Mannerheimvägen 50). Det finns en buss transport till Crowne Plaza.
  Kl. 18.30 Kransbindningsmiddag på Crowne Plaza. Tillställningen avslutas cirka kl. 23.
 • Kransbindare (magisterpromovendernas och jubelma-
  gistrarnas följeslagare)
  Kl. 15.00 inleds kransbindningen på Casa Academica (Perhogatan 6, 2:a våningen)

  Ta med synål, stark svart tråd, sax och eventuellt en fingerborg. Kransbinderskorna och kransbindarna tillverkar en krans var genom att sy lagerblad på ett färdigt kransbotten, dvs. karkasen. Allmänna kransbinderskan och tidigare allmänna kransbinderskor hjälper till vid tillverkningen. Det tar cirka två timmar att tillverka en magisterkrans.

  Lagerkransarna tas inte med hem över natten utan den färdiga lagerkransen överlämnas till promotionsmarskalkerna.

  Kl. 18 går man från kransbindningen till kransbindningsmiddagen på Crowne Plaza.
 • Doktorspromovender
  Kl. 15.00 börjar en aktövning som är obligatorisk för alla doktorspromovender (separat från magistrarnas övning) i universitetets huvudbyggnad. Ingång från Alexandersgatan (Alexandersgatan 5). Samling inför övningen i aulan framför Solennitetssalen. Till generalrepetitionen medtas doktorshatt och doktorsvärja som båda försetts med namnlapp. Dessa lämnas i Solennitetssalen över natten. Hatten och svärdet får alltså under inga omständigheter tas med hem över natten!

  Kl. 17.00 börjar rektors mottagning i Tidningssalen i huvudbyggnaden för hedersdoktorer, jubeldoktorer samt doktorer och deras följeslagare. Efter mottagningen går man till fots till svärdslipningsmiddagen på restaurang Bank (Unionsgatan 20)

  Kl. 18.30 svärdslipningsmiddag på restaurang Bank. Tillställningen avslutas cirka kl. 23.
 • Svärdsliparna (doktorspromovendernas och jubeldoktorernas följeslagare)
  Det är inte obligatoriskt för följeslagarna att delta i aktövningen för doktorspromovenderna som börjar kl. 15.00, men de kan om de så vill följa övningen i publiken.

  Kl. 17.00 rektors mottagning i Tidningssalen i huvudbyggnaden.

  Kl. 18.30 svärdslipningsmiddag på restaurang Bank.

Promotionsdag, fredag 26.5.

På fredag morgon infaller själva huvudevenemanget, promotionsakten. Det är frågan om en ärevördig och festlig ceremoni. Promovenderna får stiga upp på parnassen där de i tur och ordning får sina akademiska insignier i enlighet med sin examensgrad, antingen en krans eller hatt och värja.

Efter akten förflyttar vi oss från festsalen som en festlig procession mot promotionsgudstjänsten i Domkyrkan eller en alternativ konfessionslös tillställning i Nationalbiblioteket. Kvället kulminerar med promotionsmiddag på Finlandiahuset där deltagarna får äta gott och njuta av tal och promotionsdiktningar.

 • Promotionsakt
  Kl. 08.45 anländer de unga magistrarna, dvs. magistrar som promoveras för första gången med sina följeslagare till universitetets huvudbyggnad (Alexandersgatan 5). De unga doktorerna med sina följeslagare anländer kl. 09.15. Inbjudna gäster och anhöriga kl. 09.20. Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna med sina följeslagare anländer kl. 09.30.

  Kl. 10.00 börjar promotionsakten. Det är mycket viktigt att man kommer till tillställningen i tid.

  Obs! Promotionsakten är en lång tillställning där promovenderna praktiskt taget står i flera timmar. För orken och välbefinnandet är det viktigt att äta en ordentlig frukost. Man kan förvara till exempel sockerbitar i kostymens/klänningens fickor. Man behöver inte ta med sig någonting till akten. Värdesakerna kan man lämna till den bevakade garderoben i universitetets entréhall. Handväskor används inte vid promotionsakten, gudstjänsten eller den konfessionslösa ceremonin. Professionella fotografer dokumenterar alla händelser under promotionen varför fotografering är förbjudet vid promotionsakten för alla utom för promotionens officiella fotograf.
 • Gudstjänst och konfessionslös ceremoni
  Kl. 14.00 går vi som en enhetlig procession från huvudbyggnaden mot Domkyrkan och Nationalbiblioteket. De som väljer den konfessionslösa ceremonin styrs från följet till Nationalbibliotekets festsal.

  Kl. 15.30 återvänder deltagarna i form av en procession till universitetets huvudbyggnad efter gudstjänsten eller den konfessionslösa ceremonin. I huvudbyggnaden överräcks promotionsdiplom och promotionsmatriklar till magistrarna och doktorerna, varefter deltagarna kan börja förbereda sig för middagen.
 • Promotionsmiddag
  Kl. 17.45 anländer magistrarna till promotionsmiddagen, doktorerna kl. 18 och jubelmagistrarna och -doktorerna samt gäster kl. 18.15. Middagarna hålls i Finlandiahuset (Mannerheimvägen 13 a). Tillställningen avslutas vid midnatt.

Utflykts- och baldag, lördag 27.5.

 • Promotionsutflykt
  Kl. 10.15 anländer deltagarna till Salutorget för att delta i promotionsutflykten som sker i form av en traditionell promotionssegling i skärgården. Genom att spana efter marskalkerna som bär studentmössa och övriga deltagare hittar du rätt fartyg. Kom ihåg att ta med din egen studentmössa! Fartygen kan inte vänta så det lönar sig att komma i tid.

  Kl. 12 efter seglingen är det dags för utflyktslunch på Brunnshuset (Stora Parkvägen 1). Lunchprogrammet pågår till cirka kl. 14, varefter deltagarna kan börja förbereda sig för kvällens bal.
 • Promotionsbal
  Kl. 17.45 anländer magisterpromovenderna och kl. 18.15 doktorspromovenderna till balen på Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3). En buffetmiddag serveras efter festdansen cirka kl. 21. Tillställningen pågår fram till kl. 02.
 • Nattlig procession och hälsning till solen
  Kl. 02.15 efter balen går de promoverade och deras följeslagare i procession för att sprida promotionsandan i Helsingfors centrum och stannar avslutningsvis framför universitetets huvudbyggnad. Där hålls ett tal för den uppgående solen vid tidpunkten för soluppgången kl. 04.16.