Vad då promotion?

Vad då promotion?

Promotionen är en fest på tre dagar. Ceremonin avslutar universitetsstudierna och magistrar och doktorer får fira sina examina i värdiga omständigheter.

Filosofiska fakultetens promotion arrangeras i allmänhet med tre eller fyra års mellanrum. Nästa filosofiska fakultetens promotion, den 96:e i ordningen, hålls 25–27.5.2017. Genom att delta i promotionen – och endast så – får även magistrarna och doktorerna rättighet att bära akademiska insignier enligt sina examensgrader: magisterkrans och -ring eller doktorshatt och -värja.

Filosofiska fakulteten består av humanistiska, matematiskt-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, beteendevetenskapliga och farmaceutiska fakulteterna. Filosofiska fakultetens promotion är den äldsta, största och vackraste av Finlands akademiska fester. Dens rötter sträcker sig tillbaka till 1600-talet, men samtidigt representerar promotionen alltid sin egen tid. Finland är det enda landet i världen där vi förutom doktorer promoverar även magistrar och där de kan delta i denna fest som varar i många dagar.

Promotionen strävas till arrangeras under ett sådant år, då det gått 50 eller 100 år sedan samma fakultet tidigare ordnade en promotion. Under de senaste året har den ökade mängden promovender medfört kortare tidsintervaller mellan promotionerna.

I promotionen förenas värdighet och glättighet, tradition och ungdomlighet. Promotionen är hela universitetsgemenskapens fest, vars deltagarskara representeras såväl av universitetets ledning, staten och olika samhälleliga aktörer, som av nybakade magistrar och doktorer, jubelmagistrar och -doktorer samt unga studeranden, som fungerar som marskalker.

Promotionen är en enastående upplevelse. Det är ett ståtligt slut på studieåren och en gloriös början på ett nytt skede i livet. Promotionen erbjuder ännu en, mycket välförtjänt möjlighet att få festa med sina studiekamrater.

Noggrannare uppgifter hittar du på sidan Program, och dessa uppdateras då vi får noggrannare kunskap om evenemanget under vintern och våren. Information om vem som får delta i promotionen samt vad det kostar, finns på sidorna om Deltagande.

Våren 2017 arrangeras  promotion även för de juridiska och teologiska fakulteten. Promotionstraditionerna varierar sig lite mellan fakulteterna, så man bör skillt kolla detaljer för olika promotioner.