Aktuellt

Aktuellt
Kuva: Mikko Virta

Infohäftet som skickades till promovender

Materialer av informationstillfället på 18.4.

Nyhetsbrev 22.5.

Sista tipsen till promotionens deltagare

 

Bästa promovend. Promotionskommittén passar på att så här inför promotionen påminna om några detaljer.

 

Program

Det lönar sig att ännu en gång repetera programmet och klädkoden från webbplatsen samt tipsen från infohäftet och infotillfällets material. Observera i synnerhet följande saker:

 

 

Pre-kransbindning 24.5.

  1. Kransen för promovend med följeslagare binds i regel av följeslagaren, det vill säga kransbindaren, under kransbindningen torsdagen den 25.5.
  2. En promovend utan följeslagare KAN anmäla sig till pre-kransbindningen onsdagen 24.5. för att binda sin egen krans. Kommittén rekommenderar detta för att underlätta kommitténs bindningsuppdrag – och för att garantera att kransen blir sådan man önskar. I pre-kransbindningen går det också att delta om bägge parterna i paret är promovender och de således inte kan delta i kransbindningen. Förhandsanmälan via http://fil-promootio2017.helsinki.fi/esiseppeleensitojaiset.
  3. Ifall du deltar i promotionen ensam och inte kan eller vill delta i pre-kransbindningen på onsdag, försäkrar Allmänna kransbindaren och kommittén att alla får en krans.
  4. Ifall ditt eget kransscenario avviker från ovannämnt kommer kommittén på en lösning. Ingen blir utan krans!

 

Aktövning och middag 25.5.

I och med president Mauno Koivistos begravning är Unionsgatans sida samt Senaststorget avstängda på torsdagen, och gång till aktövningen i universitetets huvudbyggnad sker från dörrarna vid Alexandersgatan (garderob). Eftersom begravningsföljet stänger en stor del av centrum, lönar det sig att reservera god tid för att anlända aktövningen samt att undvika färdande med exempelvis spårvagn.

 

 

Doktorspromovend, du glömmer väl inte att redan till aktövningen hämta hatt och värja försedda med namnlapp. Efter akten förvaras de i huvudbyggnaden tills akten. Lämna hattens förvaringslåda hemma – efter akten förblir hatten på huvudet och det är krångligt att bära lådan med sig.

 

Ankomst till aktövningen sker i frack och aftonklänning, ty tid för klädbyte innan middagen ej finns. Promovender som endast deltar i akten kan komma till övningen iklädda snygg vardagsdräkt.

 

Akt och promotionsmiddag 26.5.

Observera, att promovenderna efter akten får välja om de deltar i den ekumeniska gudstjänsten i Domkyrkan eller i den konfessionslösa tillställningen i Nationalbiblioteket. Följet går samlad till Domkyrkans dörr, där konfessionslösa tillställningens deltage grupperar i marskalkernas regi vid huvudentréms vänstra sida.

Promotionsmiddagens ankomststidtabell är i skillnad till infohäftets beskrivning följande:  Magisterpromovenderna ombes anlända k. 17.45, doktorspromovenderna kl. 18.00, samt jubelmagistrarna och -doktorerna kl. 18.15. Ingångarna till Finlandia-huset är M4 från Mannerheimvägens sida samt K4 från Tölövikens sida. Den för allmänheten öppna Cafe Veranda betjänar dem som anländer i förväg. Promotionsmiddagens program inkluderar ingen specifik paus.

 

Promotionsutflykt och bal 27.5.

Till promotionsutflykten medtas studentmössa samt vädersenlg klädsel. Utflyktens alla tre fartyg blir fyllda, så alla passagerare kan inte garanteras inomhusplatser.

För den nattliga processionen skall man utrusta sig med väderleksenlig klädsel och det rekommenderas att även medta bekväma skor. Var och en kan förse sig med lämplig mängd skumvin samt ett eget glas.

Efter processionen kan de som vill fortsätta kvällen (morgonen) på Nylands Nation (Kaserngatan 40).

Överlämning av beställd minneskonst till promovenderna

Minneskonst som beställts senast 22.5 överräcks till promovenderna i samband med diplomutdelningen efter akten.

 

Ännu möjligt att beställa promotionens minneskonst – en previewbild finns nu till påseende!

En previewbild av promotionens minneskonst – tecknad serie av Mika Lietzen –  finns nu på  http://fil-promootio2017.helsinki.fi/taide/muistotaide.png

Tygkasser och affischer kan ännu beställas på http://fil-promootio2017.helsinki.fi/taide/

Beställningar gjorda senast måndagen den 22.5. överräcks efter akten. Senare beställningar kan hämtas från promotionskansliet efter promotionen.

 

Promotionskansliets öppethållningstider
Promotionskansliet dejourerar under promotionsveckan enbart måndag kl. 13-18. Notera, att promotionskommittén består av promovender och att vi därmed inte kan garantera svar på epost som skickats efter tisdag. I brådskande ärenden rekommenderar vi kontakt per telefon: 02941 23209.

Promotionen i de sociala medierna

Under promotionens lopp finnes de senaste påminnelserna och de mest aktuella stämningarna på promotionens Facebook, Instagram och Twitter -flöden:

https://www.facebook.com/filpromootio2017

https://www.instagram.com/filpromootio17

https://twitter.com/filpromootio17

#filpromootio17

 

Följ flödet också på vår webbplats: http://fil-promootio2017.helsinki.fi/some


Med vänliga hälsningar,
Promotionskommittén

Nyhetsbrev 7.5.

Bästa deltagare i filosofiska fakultetens promotion,

Promotionskommittén tackar för din anmälan samt påminner om några aktuella ärenden.

 

Inlämning av examensbetyg

-För att bekräfta anmälan måste varje promovend inlämna en kopia av sitt examensbetyg. Om utexamineringen äger rum först i maj 2017 ska ett temporärt intyg som utfärdats av fakulteten lämnas till promotionskommittén omedelbart efter att promovenden lämnat in begäran om examensbevis. Det är inte möjligt att bli promoverad utan inlämnat betyg. Du kan ladda upp betyget på $uploadurl.
Kopian av betyget  kan också föras till promotionskansliet

 

Floradagen lör 13.5.

Floradagen firas lördagen den 13.5.2017. Tillställningen inleder serien av Filosofiska fakultetens promotionsprogram. Floradagens festligheter inleds vid meteorologiska institutet i Gumtäkt, där magisterpromovenderna utser den allmänna kransbindaren klockan 10.30 och därefter beger sig för att fria till denne. Hela promotionsskarans program inleds med presentation av den allmänna kransbindaren i samband med skumvinsserving vid Gumtäkts botaniska trädgård kl. 11.15. Innan friandet är det möjligt att fr. o. m. kl. 10 bekanta sig med trädgården för 2 euro (vänligen medta kontanter). Traditionsenligt förflyttar vi oss sedan till Gumtäkts äng för att sjunga Vårt land. Från ängen tar vi oss sedan till Hotel Presidentti (Södra Järnvägsgatan 4) för Floradagens lunch (kl. 14 för förhandsanmälda).

 

Allmäna kransbindarens val för magisterpromovender

Magisterpromonvend, önskar du delta i valmötet om den allmänna kransbindaren på Flora dagens morgon? I och med att utrymmet är begränsat, önskar vi intresserade att anmäla sig senast den 10.5. via http://fil-promootio2017.helsinki.fi/florakokous.

 

Pre-kransbindning för promovender utan följeslagare

Magisterpromovendernas följeslagare, det vill säga kransbindarna, knyter var sin egen promovends krans vid kransbindningen torsdagen den 25.5. Ifall promovenden inte har en följeslagare eller denne är förhindrad, önskar vi dem att delta i pre-kransbindningen onsdagen den 24.5. Förhandanmälningar via http://fil-promootio2017.helsinki.fi/esiseppeleensitojaiset.

 

Allmänna dansövningarna tisd 9.5., 16.5., mån 22.5.

Inkommande tisdag 9.5. samt tisdagen den 16.5. är det möjligt att öva promotionsbalens akademiska danser på de allmänna dansövningarna vid Unisport i Gumtäkt. Svängarna är garanterat bekanta för mången, men repetition skadar knappast! Måndagen den 22.5. Infaller samtliga dansernas gemensamma generalrepetition. Noggrannare tidtabell finnes på http://fil-promootio2017.helsinki.fi/sv/promotion/program/

 

Doktorspromovendernas insignier vid aktövningen

Doktorspromovend! Du glömmer väl inte att redan till aktövningen hämta med namnlapp försedda hatt och värja. Efter akten förvaras de i huvudbyggnaden tills akten.

 

Ekumenisk gudstjänst eller konfessionslös tillställning

Observera, att promovenderna själva får välja, om de efter akten deltar i den ekumeniska gudstjänsten i Domkyrkan eller i den konfessionslösa tillställningen i Nationalbiblioteket. Det rådgörs att fundera på förhand fundera vilken tillställning man vill delta i.

 

Deltagare i klänningsbeställningen kan nu hämta var sin klänning från kansliet

Klänningarna som ingått i promotionens klänningsbeställning har nu anlänt promotionskansliet. Beställningens deltagare kan nu hämta var sin klänning under kansliets öppethållningstider.

 

Överlämning av beställd minneskonst till promovenderna

I skillnad till tidigare annonserat, överräcks den beställda minneskonsten till promovenderna i samband med diplomutdelningen efter akten. Frånvarande deltagare kan efter promotionen avhämta sin konst från promotionskansliet, eller överenskomma om ytterligare arrangemang i ärendet med kansliet.

 

Ännu möjligt att beställa promotionens minneskonst – förhandsvisning har nu publicerats!

Ett förhandsvisningsbild av promotionens minneskonst – en tecknad serie av Mika Lietzen –  är ut på:  http://fil-promootio2017.helsinki.fi/taide/muistotaide.png

Tygkassor och affischer kan ännu beställs på http://fil-promootio2017.helsinki.fi/taide/

Beställningar gjort innan 25.5. ska överräckas efter akten. Senare beställningar kan hämtas från promotionskansliet eter promotionen.

 

Promotionens minnesbok

De viktigaste stunderna från varje promotion samlas till en specifik minnesbok, vilka redan utgör en serie volymer från en längre tid. Boken utges vid ett specifkt tillfälle i oktober.

 

Klädkod och akademiska insignier

Medan ni väntar på promotionen, lönar det att bekanta sig med klädkoden samt införskaffandet av akademiska insignier. Införskaffningen är bra att inleda i god tid.  Mer information och erbjudanden finnes på promotionens webbplats http://fil-promootio2017.helsinki.fi/sv under menyn Deltagande. Vänligen notera även erbjudanden för akademiska insignier och klädsel på separata sidor.

Promotionskansliets öppethållningstider
Promotionskansliet är öppet på måndagar kl 13-18 och på torsdagar kl 9-12 och 13-20. Kansliet ligger i Porthania, rum P221 (Universitetsgatan 3). Telefon: 02941 23209

 

Kontakt i första hand per epost
Eventuella frågor kan riktas till kommittén per epost till fil-promootio@helsinki.fi eller genom att kontakta promotionskansliet per telefon eller på plats då kansliet är öppet.

 

Promotionen i sociala medier

Promotionens senaste nyheter och känslor kan hittas på Facebook, Instagram och Twitter:

https://www.facebook.com/filpromootio2017

https://www.instagram.com/filpromootio17

https://twitter.com/filpromootio17

#filpromootio17


Med vänliga hälsningar,
Promotionskommittén

Nyhetsbrev 9.4.

Bästa deltagare i filosofiska fakultetens promotion,

Promotionskommittén tackar för din anmälan samt påminner om några aktuella ärenden.

-För att bekräfta anmälan måste varje promovend inlämna en kopia av sitt examensbetyg. Om utexamineringen äger rum först i maj 2017 ska ett temporärt intyg som utfärdats av fakulteten lämnas till promotionskommittén omedelbart efter att promovenden lämnat in begäran om examensbevis. Du kan ladda upp betyget på http://fil-promootio2017.helsinki.fi/ilmo/upload.php. Kopian av betyget kan också föras till promotionskansliet

-Den 18.4. kl 18.00 arrangeras ett informationstillfälle för promovenderna. Tillfället går av stapeln i solennitetssalen i universitetets huvudbyggnad. Tyvärr går tillfället enbart på finska, men material laddas upp även på svenska och engelska och frågor kan ställas på alla tre språk. Till promovenderna har också skickats ett infopaket som vanlig post. Paketet finns också i elektronisk form på http://fil-promootio2017.helsinki.fi/Infovihko_SV.pdf.

-Den färdig matrikeln kan inspekteras på promotionskansliet till och med den 28.4. under kansliets öppethållningstider.
-Anmälda följeslagare får följa promotionsakten, men för andra anhöriga till promovender kan vi inte garantera platser.
Ifall ni vill, tills 23.4. kan ni via länken nedan anmäla era anhöriga till en kö, varifrån det utlottas dem som ryms med i akten.
Lotteriet sker när det finns kunskap om hur många lediga platser det finns (vecka 17). http://fil-promootio2017.helsinki.fi/omaiset

Magisterpromonvend, önskar du delta i valmötet om den allmänna kransbindaren på Flora dagens morgon? I och med att utrymmet är begränsat,
önskar vi intresserade att anmäla sig senast den 10.5. via bifogad länk. http://fil-promootio2017.helsinki.fi/florakokous

-Har du glömt att beställa konst? Skulle du ännu vela anmäla dig till Flora-dagens lunch? Nu har du möjlighet att göra både och!
Promotionens minneskonst av Mika Lietzén med tecknade serier som motiv finns ännu att beställa per http://fil-promootio2017.helsinki.fi/ilmo/taide/.
Beställningen är öppen även för andra än promotionsdeltagarna. De färdiga konstverken finns att hämta på promotionskansliet några veckor innan promotionen.

Nu är det dessutom ännu möjligt att anmäla sig själv eller sin avec till Floradagens lunch, även om det hade blivit ogjort i samband med den egentliga anmälan. Anmälan sker på adressen http://fil-promootio2017.helsinki.fi/ilmo/flora/. Anmälan är oppen för alla människor. Detta är alltså ett förträffligt tillfälle att bjuda in också icke-deltagande vänner och anhöriga för att uppleva en bit av promotionsyran.

-Medan ni väntar på promotionen, lönar det att bekanta sig med dresscoden samt införskaffandet av akademiska insignier.
Mer information och erbjudanden finnes på promotionens webbplats webbsidan under menyn Deltagande.
Vänligen notera även erbjudanden för akademiska insignier och klädsel på separata sidor.

-Alla till magisterfransäsen anmälda par ryms med i dansen. Dansare utan par kan anlända till den första övningen för att leta sig ett par, men finnandet kan inte garanteras.
-Promotionskansliet är öppet på måndagar kl 13-18 och på torsdagar kl 9-12 och 18-20. Kansliet ligger i Porthania, rum P221 (Universitetsgatan 3).
Telefon: 02941 23209

-Eventuella frågor kan riktas till kommittén per epost till fil-promootio@helsinki.fi eller genom att kontakta promotionskansliet per telefon eller
på plats då kansliet är öppet.

Med vänliga hälsningar
Promotionskommittén