Promotionens kostnader

Promotionens kostnader
Kuva: Jussi P. Aalto
Promotionen som fest är unik och i sin glans utan like. Det är självklart att det flera dagar långa evenemanget, som firas för att ära examineringen, är värt sitt pris. Deltagaravigfterna är på så vis fördelaktiga att de täcker under hälften av promotionens egentliga kostnader. Universitetet stöder promotionen med en märkbar summa och vi söker även aktivt efter företag och organisationer som kan sponsorera tillställningen.

Sammanlagt ingår i promotionsfestligheterna 25–27.5. två festmiddagar med bordsservering, bal med buffetmiddag, en utflykt samt övriga kostnader för arrangemang samt en promotionsmatrikel.

I princip deltar promovenderna i promotionen  med sin partner eller en annan fäljeslagare. Ifall promovenden deltar i promotionen med sin partner (avec), är deltagaravgiften för promotionen 420 euro. Ifall båda makarna promoveras, betalar båda den avgift som är fastställt, för sådan promovend som deltar utan avec, dvs. 250 euro.

Man kan delta i promotionen även utan följeslagare (solo). I sådant fall är deltagaravgiften 250 euro.

Det är möjligt att promovenden deltar enbart i promotionsakten och aktövningen, då är promotionsavgiften 100 euro vare sig man deltar i promotionen på egen hand utan eller med följeslagare. Man kan delta i promotionen även som frånvarande (absens), dåfår promovenden  sitt namn och sina uppgifter i promotionsmatrikeln samt rätten att bära de akademiska insignier som hör till den erhållna graden. Promotionsavgiften för den som deltar absens är också 100 euro.

Floradagens lunch ingår inte i promotionens pris, utan den betalas skilt. Övriga kostnader som man måste räkna med är anskaffning av akademiska insignier och klädsel.