Vanliga frågor

Vanliga frågor
Kuva: Jussi P. Aalto

Vanliga frågor om promotionen

På denna sida samlas återkommande frågor som ställts till promotionskommittén och svaren på dessa. Om du inte hittar svaret på frågan, kontakt promotionskommittén på fil-promootio@helsinki.fi.


Deltagandet

 • Ifall jag nu deltar i promotionen som frånvarande, kan jag senare delta i den på nytt som närvarande?
  Tyvärr inte, ifall det är frågan om samma examen. Till den akademiska graden vigs man endast en gång vid en promotion. Ifall man nu deltar i promotionen som frånvarande, är det inte möjligt att delta på nytt som närvarande.
 • Jag har deltagit en gång i en promotion. Kan jag delta igen?
  Man kan delta i promotionen endast en gång per akademisk examen. Till een akademiska graden vigs man bara en gång vid en promotion.
 • Jag tog magisterexamen på 1980-talet och doktorsexamen på 1990-talet, men har inte deltagit i en promotion. Kan jag ännu delta och vigs jag då till magister eller doktor?
  Du kan delta, välkommen! Man kan delta i promotionen oavsett när man avlagt den examen som berättigar till deltagande. Ifall man avlagt doktorsexamen före promotionsaktens datum, vigs man till doktor oavsett om man tidigare vigts till magister eller ej.
 • Jag skulle vilja delta i promotionsakten och aktövningen samt i promotionsmiddagen, men inte i de andra tillställningarna. Är detta möjligt?
  Man kan delta i promotionen antingen som en helhet 25.-27.5. eller endast i fredagens promotionsakt och aktövningen föregående dag. Eftersom promotionen består av en helhet som varar i tre dagar, har vi begränsat möjligheterna att delta till dessa två alternativ.

Anmälan

 • Jag skulle vilja delta i promotionen, men vad skall jag göra ifall jag avlägger examen först under våren 2017?
  Det är möjligt att anmäla sig till promotionen, fastän man ännu inte avlagt examen vid denna tidspunkt. Promovenden bör lämna in en kopia på sitt examensbetyg till promotionskommittén genast då man fått detta. Man bör avlägga examen före promotionsakten 26.5.2017.
 • Vem kan man välja som sin avec?
  Kommittén begränsar inte valet av avec, och promovenden kan ha en vän eller släkting som avec. Vi rekommenderar dock att ni inte tar med er minderåriga avecer till evenemanget.
 • Är promotionen ett tillgängligt evenemang?
  Promotionen sträver till att vara det tillgängliga evenemanget. Promotionens evenemangen finns ändå i olika miljöer både inomhus och ute, så det rekommenderas att kontakta promotionkommittén i tillgänglighetärenden.

Under promotionen

 • Hur klär man sig för promotionen?
  Regler för klädseln finns sammanställts på sidan Klädsel.
 • Är det tillåtet att fotografera och filma under promotionen?
  Promotionskommittén ansvarar för att alla promotionstillställningar förevigas genom fotografering. Promovenderna meddelas senare efter promotionen om distribuering och försäljning av fotografier och minnesboken, som sammanställs om promotionen. För att feststämningen skall bibehållas, är det absolut förbjudet att fotografera och filma under promotionsakten i solennitetssalen. Promovenderna bör informera om bergränsningarna att fotografera för sina släktingar och avecer, vilka deltar i tillställningarna.
 • grund av min övertygelse vill jag inte delta i promotionsgudstjänsten. Hur skall jag gå till väga?
  Vid sidan av gudstjänsten hålls en konfessionslös tillställning. Noggrannare uppgifter om denna sänds till dem som anmält sig till promotionen.
 • Kan jag delta i promotionsbalen, fastän jag inte kan delta i dansövningarna?
  Det är obligatoriskt att delta i dansövningarna, ifall du vill delta i de danser som visas upp (doktorspolonäsen och magistersfransesen). Det är däremot fritt fram att delta i danser avsedda för publiken, fastän man inte deltagit i dansövningarna. De för publiken ämnade danserna består av gammeldanser.
 • Kan jag delta i doktorspolonäsen om jag inte har en avec?
  Javisst kan du det. För doktorspolonäsen behövs inget specifikt danspar, du kan dansa med vilken som helst i svart klädd balgäst. Ifall ditt par är en magisterpromovend, skall denne dansa utan krans i polonäsen.
 • Jag är magisterpromovend och min följeslagare är doktorspromovend. Vilken kvällstillställning skall vi delta i på torsdagen?
  Kransbindningsmiddagen och svärdsslipningsmiddagen arrangeras denna gång åtskilda, varför ni tyvärr inte kan delta i samma tillställning på torsdagskvällen. Magisterpromovender deltar i kransbindningsmiddagen och doktorspromovenderna i värjeslipningsmiddagen.