Klädsel

Promotionen är inte enbart en fest, utan även en sorts skådespel. Det är en ritual, som konkretiserar övergången från studerande till magister eller från doktorand till doktor i samband med att man avlägger examen. I skådespelet ingår rollsklädsel vid sidan av roller, repliker och scener. Att klä sig enligt sin roll synliggör tillhörigheten till den egna gruppen och samtidigt skiljer grupperna från varandra. Klädseln skapar en gemensam promotionsanda och stämning. I promotionen ingår även många rörliga mönster där dräkterna skapar visuella effekter. Utan enhetlig klädsel är den grafiska leken mellan vitt och svart inte möjlig. Med klädseln skapas en del av festens ram, inom vilken varje deltagare får skapa sig en personlig upplevelse.

Under promotionen syns indelningen magistrarnas och doktorernas i färger: magistrarnas färg är vit och doktorernas svart. Män klär sig i frack, av vilken orsak färgerna bäst syns i de kvinnliga promovendernas, kransbinderskornas och svärdsliparinnornas dräkter. Svart och vitt är reserverade för promovender och följeslagare och därför bör alla kvinnliga gäster vara klädda i färgade klänningar (utom vid promotionsakten). Före akten, dvs. på kransbindnings- och svärdslipningsdagen bör även de kvinnliga promovenderna och följeslagarna klä sig i färgad klädsel.

Vid de formella evenemangen – kransbindings- och svärdslipningsmiddagen samt på balen – gäller noggranna dräktregler, som samlats bakom länken nedan i promotionsklädsel.pdf. Reglerna finns separat för promovender, deras följeslagare samt för gäster.

Var och en som deltar i promotionen har rätt att klä sig enligt det kön man upplever sig tillhöra, men i enlighet med reglerna för klädsel för respektive kön. Valet av klädsel påverkar grupperingarna vid en del av promotionens programpunkter samt på balen. Promotionskommittén (fil-promootio@helsinki.fi) svarar vid behov på möjliga tilläggsfrågor kring temat.

I slutet av sidan finns information om klädseln på Floradagen och promotionsutflykten samt regler för hur man bär akademiska insignier, förtjänsttecken samt tjänsteuniformer. Det följer också övriga noteringar om klädseln. Reglerna om klädseln följs vid promotionens alla tillställningar. Noggranna uppgifter om de akademiska insignierna för promovenderna och råd om hur man skaffar dem finns på sidan Akademiska insignier.

Promotionskommittén samlar ihop en lista över företag, som möjligen erbjuder rabatt för dräkter åt promotionsdeltagarna. I återvinnings grupper på Facebook (t. ex. Promootiot kierrättää och Akateeminen juhlavaatekirppis) kan du också leta efter kläder för Promotionen.

FLORADAGEN

På Floradagen klär man sig i studentmössa och vårlig klädsel enligt väderlek. Ett passande alternativ för kvinnor är exempelvis klänning, kavaj- eller byxdress. Män kan i motsvarande mån bära en vårlig kostym eller en kombination, där det ingår skjorta och slips. Alla kan välja fritt bland lämpliga färger. Studentmössan bärs vid dessa tillställningar även inomhus.

 

AKTÖVNING, KRANSBIDNINGEN OCH REKTORS MOTTAGNING

Vid dessa tillställningar är man redan iklädd kvällens festdräkt: frack och vit väst för herrar samt färgad lång aftonklänning för damer. Det finns inte tid för klädbyte mellan svärdslipar- och kransbindningsmiddagarna.

 

KRANSBIDNINGS- OCH SVÄRDLIPNINGSMIDDAG, PROMOTIONSAKT, PROMOTIONSBAL

 

KLÄDSELL TILL MAGISTERFRANSES OCH DOKTORSPOLONÄS

Av promotionsbalens danser är magistersfransesen och doktorspolonäsen till sin natur uppvisningsdanser vilket framhävs med färger och mönster. Därför är klädseln hos dansparen av vikt. I magistersfransesen bör ena parten vara klädd i vitt och den andra i svart. Traditionsengligt har detta betytt frack för män och för kvinnor vit klänning. I årets promotion är kravet att ena parten har en svart dräkt emedan den andra har en vit. I doktorspolonäsen är alla deltagarna klädda i svart.

 

UTFLYKTEN

Utflykten är promotionens mest fria del och klädseln får vara avslappnad. Utflykten riktar sig till vid havet och därför lönar det sig att vara förberedd för vårlig blåst och klä sig enligt väderlek. På utflykten bärs studentmössa både inom- och utomhus, så det lönar sig att adaptera sin klädsel till mössan. Klädseln får med andra ord inte vara för sportig, och inte heller jeans eller reklamkläder är lämpliga. I övrigt är klädseln fri. Lämpliga alternativ för damer är exempelvis en bekväm klänning med kofta, byxor kan också användas. För män passar exempelvis sammets- eller bomullsbyxor med en tröja och skjorta, en kombinerad kostym är också ett lämpligt alternativ.

 

FÖRTJÄNSTTECKEN
Under kransbindnings- och svärdslipningsdagen samt på utflykten bärs inga förtjänsttecken.

Vid promotionsakten och -middagen bärs statliga förtjänsttecken enligt gängse regler. De som bär finländska förtjänsttecken har plikten att bära sina medaljer, och de bärs i originalstorlek (inte i miniatyr). På balen bärs statliga förtjänsttecken, men vid sidan av medaljer i original kan man även bära dem i miniatyrformat.

Vid promotionen bärs inte alls akademiska förtjänsttecken och inte heller nations-, fakultetorganisations- eller andra band.

 

TJÄNSTEUNIFORMER
Personer som har rätt att bära tjänsteuniform får använda dem vid alla promotionstillställningar. Då bör man följa de regler som har givits för bruket av ifrågavarande tjänsteuniform. Promovenderna får dock själva inte bära andra uniformer än den prästerliga dräkten, men för övriga gäster är det tillåtet att bära även andra uniformer (t.ex. försvarsmaktens, polisens eller räddningsverkets uniformer). Man bör dock ta hänsyn till den egna promotionsgruppens allmänna regler om klädsel: exempelvis de kvinnliga magisterpromovenderna och kransbinderskorna, som i övrigt bär vitt, rekommenderas att inte bära en svart prästerlig tjänsteuniform under promotionen.

 

ÖVRIGA NOTERINGAR
De som varken deltar i kransbindnings- och svärdslipningsmiddagen eller i rektorns mottagning torsdagen 25.5. utan enbart deltar i aktövningen eller kransbindningen, kan vid dessa tillställningar klä sig även i mörk kostym eller besöksdräkt. Till rektorns mottagning klär man sig på samma vis som till kransbindnings- och svärdslipningsmiddagen, dvs. i färgad långklänning och frack. Om man vill, kan man enligt gammal tradition vid behov ta på sig studentmössan till kransbindningen.

Vid pre-kransbindningen onsdagen den 24.5. finns ingen specifik klädkod, en snygg dräkt räcker. Ifall man så önskar kan man iI enlighet med gammal sed använda studentmössa.

Under promotionsakten går man och står man mycket och därför lönar det sig att välja bekväma skor som inte trycker eller skavar. Vid valet av skor bör man observera att alla skor är synliga då man kliver upp på parnessen.

Det är inte tillåtet att klä sig i folkdräkt vid promotionen. Det är även förbjudet att bära all form av pälsdekor. Det är också förbjudet att använda starka parfymer under promotionsakten: promovenderna står mycket tätt intill varandra under flera timmar och då bör man vänligen visa hänsyn för personer med allergier.