Vem kan delta?

Vem kan delta?
Kuva: Jussi P. Aalto

De magistrar och doktorer vars examen är godkänd före promotionsakten 26.5.2017, kan delta i promotionen. I praktiken kan de sista möjliga publikerna infalla under samma vecka, beroende på vilken fakultet man tillhör. Det lönar sig att ta reda på sin egna fakultets examenstidtabell i god tid.

I promotionen kan man delta som magisterpromovend ifall man har studerat vid humanistiska, matematiskt-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, beteendevetenskapliga eller farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och erhållit magisterexamen (fil.mag, ped.mag. eller psyk.mag.) eller den motsvarande kandidatexamen före år 1994 (fil.kand., Fa.kand., ped.kand. eller psyk.kand.). Man kan delta som doktorpromovend ifall man har avlagt doktorsexamen vid de ovannämnda fakulteterna (fil.dr, ped.dr eller psyk.dr). Provisorer och de som studerat vid andra fakulteter vid Helsingfors universitet än de ovannämnda, har alltså inte rätt att delta i filosofiska fakultetens promotion, fastän de möjligen utexaminerats som filosofie magistrar eller doktorer.

Ofta promovenderna  deltar i promotionen tillsammans med sin partner eller en annan följeslagare. Magisterns följeslagare kallas för kransbindare/binderska.Som titeln hänvisar tillverkar de promovendernas lagerkransar vid kransbindningen. Doktorns följeslagare kallas för svärdslipare/-sliparinna, som trots denna titel inte behöver ställa upp med att slipa doktorsvärjan. Följeslagaren är promovendens dam/kavaljer vid middagarna och deltar i alla tillställningar. Man kan även delta i promotionen utan följeslagare. Då ansvarar den allmänna kransbinderskan med sina hjälpredor för tillverkning av magisterpromovendens krans.

Det finns två möjligheter att delta i promotionen: man kan antingen delta i alla tillställningar eller enbart i akten och aktövningen.