Filosofisen tiedekunnan promootio

Promotionskonst 2017 introducerar historisk poesi, modern poesi och urban illustrationkonst

by Suvi
Promotionskonst 2017 introducerar historisk poesi, modern poesi och urban illustrationkonst

Promotionsdikter och -konst är en väsentlig del av promotionens traditioner. Promotionsdikter har presenterats från och med den första promotionen år 1643, då hade  eloquentiæ-professorn i uppgift att skriva dikter till akademins fester. Vanligt var också att hålla tal i diktform. I 250 års tid har promovender beställt dikter från konstnärer som de uppskattar, och dikternas syfte är att hälsa till promovenderna. Så väl den finskspråkiga som den svenskspråkig dikten  presenteras på promotionsmiddagen i Finlandiahuset den 26 maj 2017. Under århundradena har promovender också beställt annan konst till promotionen, exempelvis kantater, festmarscher, teaterstycken och grafik. Årets konst är väldigt modernt och urbant.