Promootiomatrikkeli tallentaa ajankuvan

by anni
Promootiomatrikkeli tallentaa ajankuvan

Ilmoittautumisen yhteydessä kaikkia promovendeja pyydetään antamaan itsestään huomattavan paljon tietoja. Kysymykset voivat yllättää, sillä tietoja kysytään ylioppilaaksitulovuodesta väitöskirjan tai pro gradu -tutkielman otsikkoon ja vanhempien nimistä ulkomaisten opintomatkojen ajankohtiin. Miksi ihmeessä?

Vastaus on: matrikkelia varten. Promootiomatrikkeli on kattava luettelo kaikista vuoden 2017 promovendeista. Se sisältää promovendien perustiedot, opintohistorian ja tärkeimmät saavutukset yliopistossa ja muualla työelämässä. Matrikkeli paitsi listaa yksittäisten promovendien henkilötiedot ja siten yksilöi heidät, myös tallentaa laajemman ajankuvan tulevia sukupolvia varten.

Kertomalla esimerkiksi syntymäpaikkasi tai pro gradu -työsi otsikon kerrytät kattavaa aineistoa siitä, millainen oli vuonna 2017 promovoitujen maistereiden ja tohtoreiden kotipaikkojen maantieteellinen jakauma ja millaisia asioita 2000-luvun alkupuolella pidettiin tutkimisen arvoisina.

Mitä luulet, ovatko nämä muuttuneet aikojen saatossa? Olikohan kukaan vuoden 1643 promovendeista Saarijärveltä tai Kainuusta? Mitkä olivat silloin polttavimpia tutkimuskohteita? Tehtiinkö silloin opintomatkoja? Onko jokin sen aikaisista ammateista jo kadonnut? Kenties vuonna 2367 joku pohtii samoja kysymyksiä, lähteenään 350 vuoden takaisen sisarpromootionsa, vuoden 2017 promootiomatrikkeli.

Täytäthän siis pyydetyt kohdat huolella! Jokainen promovendi saa toki suurimmaksi osaksi itse päättää, kuinka paljon kertoo itsestään. Pakollisia tietoja ovat ainoastaan nykyiset ja entiset nimet, syntymäaika ja -paikka, sekä kaikkien suoritettujen tutkintojen tutkintonimike, pääaine ja suoritusvuosi. Luonnollisesti kuitenkin toivomme, että täytät näiden lisäksi mahdollisimman monta kenttää ja varaat tätä varten riittävästi aikaa.

Promootiotoimikunta käsittelee kaikkia tietoja huolella ja huolehtii niiden turvallisesta säilyttämisestä matrikkelikirjan painamiseen saakka. Matrikkelia jaetaan paitsi kirjastoihin ja yliopiston arkistoihin, myös kaikille promovendeille promootioaktin jälkeen. Antamalla tietosi osallistut ainutlaatuisen matrikkelikirjan kokoamiseen, josta on iloa paitsi meille promovendeille ja omaisillemme, myös kaikille nykyisille ja tuleville yliopistolaisille!


Tommi Tenkanen
Kirjoittaja toimii promootiomatrikkelin päätoimittajana.

Kuva @ Mikko Virta