Promootiosanasto

Promootiosanasto
Kuva: Jussi P. Aalto

Airuet

Airuet ovat nuoria ylioppilaita, jotka toimivat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisina. Airuiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen sekä kunniavartiona toimiminen. Airuen tunnistaa airutnauhasta ja ylioppilaslakista.

Gratisti / gratista

Gratisti (mies) / gratista (nainen) on promootiotoimikunnan keskuudestaan valitsema johtaja.

Juhlamenojen ohjaaja

Juhlamenojen ohjaaja sananmukaisesti ohjaa juhlamenoja eli huolehtii promootioaktin ja muiden tapahtumien seremoniallisesta sujuvuudesta.

Kunniatohtori

Promootiossa tiedekunta promovoi myös kunniatohtoreita. Tiedekunta voi myöntää kunniatohtorin arvon kenelle tahansa tarpeeksi ansioituneeksi katsomalleen henkilölle riippumatta tämän koulutustaustasta.

Miekanhioja / miekanhiojatar

Tohtoripromovendin seuralainen. Nimityksestään huolimatta miekanhioja ei joudu hiomatehtäviin.

Officiantti

Tiedekunnan valitsema promootion toimihenkilö. Officiantteja ovat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Prima-/primusmaisteri ja prima-/primustohtori

Parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan primamaisteriksi (nainen) tai primusmaisteriksi (mies), tohtoreita vastaavasti primatohtoriksi tai primustohtoriksi.

Promootioakti

Promovendit promovoidaan 26.5. yliopiston juhlasalissa juhlavassa promootioaktissa, joka on promootion päätapahtuma. Promootion suorittaa promoottori, joka on tiedekunnan virkaiältään vanhin professori.

Promootiotoimikunta

Promootion järjestämisestä vastaa vapaaehtoistyön periaatteella toimiva toimikunta, joka muodostuu maisteri- ja tohtoripromovendeista. Toimikuntaa johtaa gratisti (mies) tai gratista (nainen).

Promoottori

Promoottori promovoi eli vihkii promootioaktissa promovendit akateemiseen oppiarvoonsa, ja on promootion korkein arvohenkilö.

Promovendi

Promootiossa promovoitava eli oppiarvoonsa vihittävä maisteri tai tohtori.

Riemumaisterit ja riemutohtorit

Promootiossa 50 vuotta sitten promovoidut maisterit ja tohtorit vihitään riemumaistereiksi ja -tohtoreiksi. Kevään 2017 promootiolla ei ole suoraa riemupromootiota.

Seppeleensitoja / Seppeleensitojatar

Maisteripromovendin seuralainen. Seppeleensitoja sitoo maisterin laakeriseppeleen lehvät seppelepohjaan eli karkaasiin yleisen seppeleensitoja(ttare)n opastuksella seppeleensitojaisissa. Yksin saapuville maisteripromovendeille seppeleen sitoo yleinen seppeleensitoja(tar) apulaisineen.

Ultima-/ultimusmaisteri ja ultima-/ultimustohtori

Toiseksi parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan ultimamaisteriksi (nainen) tai ultimusmaisteriksi (mies), tohtoreita vastaavasti ultimatohtoriksi tai ultimustohtoriksi.

Yleinen seppeleensitoja/seppeleensitojatar

Floran päivänä eli 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat aamulla Vanhalle ylioppilastalolle valitsemaan promootiolle yleistä seppeleensitojaa/seppeleensitojatarta. Yleisen seppeleensitoja(ttare)n tehtäviin kuuluu muun muassa maisterinseppeleiden valmistuksen valvominen. Yleiseksi seppeleensitoja(ttare)ksi voidaan valita tiedekunnan professorin tai muun arvostetun henkilön lapsi. Seppeleensitoja(tar) symboloi kevättä, nuoruutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Yliairut

Yliairut huolehtii promootiotapahtumien sujuvuudesta yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa ja toimii promootion airuiden johtajana.