Pukeutumisohjeet

Promootio ei ole pelkästään juhla, vaan myös eräänlainen näytelmä. Se on rituaali, joka konkretisoi promovoitavien valmistumisen myötä tapahtuvaa siirtymää ylioppilaasta maisteriksi tai väitöskirjan tekijästä tohtoriksi. Näytelmään kuuluvat roolien, repliikkien ja näyttämön lisäksi roolivaatteet. Roolin mukainen pukeutuminen tekee näkyväksi yhteenkuuluvuuden oman ryhmän sisällä ja samalla erottaa ryhmät toisistaan. Pukeutuminen tuottaa yhteishenkeä ja tunnelmaa. Promootiossa on myös monia liikkuvia kuvioita, joista puvut tekevät visuaalisesti näyttäviä. Ilman yhtenevää pukeutumista mustan ja valkoisen välinen graafinen leikki ei olisi mahdollinen. Pukeutumisella luodaan osaltaan puitteet juhlalle, josta jokainen osallistuja saa luoda itselleen haluamansa elämyksen.

Promootiossa promovendien jakautuminen maistereihin ja tohtoreihin näkyy väreissä. Maistereiden väri on valkoinen ja tohtoreiden musta. Miehet pukeutuvat frakkiin, joten värit näkyvät naispuolisten promovendien, seppeleensitojattarien ja miekanhiojattarien puvuissa. Musta ja valkoinen on varattu promovendien käyttöön, minkä vuoksi muiden vieraiden tulee pukeutua värilliseen pukuun (lukuun ottamatta promootioaktia). Ennen aktipäivää myös promovendit pukeutuvat värilliseen pukuun.

Muodollisimpien tilaisuuksien – seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivällisten, promootioaktin ja -päivällisten sekä tanssiaisten – osalta tarkat pukeutumisohjeet on koottu erilliseen pukeutumisohjetaulukkoon. Pukeutumisohjeet ovat erikseen promovendeille, heidän seuralaisilleen sekä promootion kutsuvieraille.

Vaikka pukeutumisohjeet on annettu naisille ja miehille erikseen, on jokaisella promootioon osallistuvalla oikeus pukeutua omaksi kokemansa sukupuolen pukeutumisohjeistuksen mukaisesti. Pukeutumisvalinta vaikuttaa osassa promootion tilaisuuksissa ryhmittymiseen sekä tansseihin. Promootiotoimikunta (fil-promootio@helsinki.fi) vastaa tarvittaessa mahdollisiin lisäkysymyksiin aiheesta.

Sivun lopussa on tietoa pukeutumisesta epämuodollisemmissa tilaisuuksissa Floran päivänä ja promootioretkellä sekä ohjeet valtiollisten ja akateemisten kunniamerkkien ja virkapukujen käytöstä. Lisäksi on listattu joitakin yleisiä huomioita liittyen pukeutumiseen. Pukeutumisohjeita noudatetaan kaikissa promootion tilaisuuksissa. Tiedot akateemisista arvomerkeistä on koottu omalle sivulleen.

Listan arvomerkkejä valmistavista yrityksistä löydät Arvomerkkitarjoukset-sivulta Frakkitarjoukset ja promootiopuvun yhteistilaus löytyvät omilta sivuiltaan.

Promootiotoimikunta on koonnut frakkitarjouksia erilliselle sivulle. Myös Facebookin kierrätysryhmistä (esimerkiksi Promootiot kierrättää ja Akateeminen juhlavaatekirppis) kannattaa etsiä promootioon asusteita. 

FLORAN PÄIVÄ
Floran päivänä sonnustaudutaan ylioppilaslakkiin ja keväiseen, mutta säähän sopivaan asuun. Sopivia vaihtoehtoja naisille ovat esimerkiksi mekko, jakku- tai housupuku. Miehille vastaavasti keväinen puku tai yhdistelmäasu, johon kuuluu paita ja solmio. Värit voi jokainen valita vapaasti. Ylioppilaslakkia käytetään tilaisuudessa myös sisätiloissa.

 

AKTIHARJOITUKSET, SEPPELEENSITOJAISET JA REHTORIN VASTAANOTTO
Näihin tilaisuuksiin pukeudutaan pukeudutaan jo illan juhlavaatetukseen, joka on miehillä frakki valkoisella liivillä ja naisilla värillinen pitkä iltapuku. Aikaa vaatteidenvaihtoon ennen miekanhiojais- ja seppeleensitojaisillallisia ei ole. Vain aktiin osallistuvat voivat tulla harjoituksiin siisteissä arkivaatteissa.

 

SEPPELEENSITOJAIS- JA MIEKANHIOJAISPÄIVÄLLISET, PROMOOTIOAKTI, TANSSIAISET

 

PUKEUTUMINEN NÄYTÖSTANSSEIHIN
Promootiotanssiaisten maisterifranseesi ja tohtoripoloneesi ovat luonteeltaan näytöstansseja, joissa korostuvat kuviot ja värit. Tämän vuoksi tanssiparien pukeutuminen on tärkeää. Maisterifranseesissa toisen parista tulee olla pukeutunut valkoiseen ja toisen mustaan. Perinteisesti tämä on tarkoittanut miehellä frakkia ja naisella valkoista mekkoa. Vuoden 2017 promootiossa vaatimuksena on, että toisella parista on musta ja toisella valkoinen asu. Tohtoripoloneesissa kaikki tanssijat ovat pukeutuneet mustaan.

 

PROMOOTIORETKI
Retki on promootion vapaamuotoisin osa ja pukeutuminen saa olla rentoa. Retki suuntautuu meren äärelle, joten keväiseen viimaan kannattaa varautua ja pukeutua sään mukaan. Retkellä käytetään ylioppilaslakkia ulko- ja sisätiloissa eli asun on sovittava yhteen lakin kanssa. Asu ei siis saa olla liian urheilullinen, eivätkä farkut tai mainosvaatteet ole soveliaita. Muuten asun voi valita vapaasti. Naisille sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi mukava hame tai housut ja neule. Miehille taas sopivat esimerkiksi sametti- tai puuvillahousut, neule ja kauluspaita. Myös yhdistelmäpuku käy. 

 

KUNNIA- JA ANSIOMERKIT
Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivänä sekä retkellä ei käytetä minkäänlaisia kunniamerkkejä.

Promootioaktissa ja -päivällisillä käytetään valtiollisia kunniamerkkejä niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Suomalaisten kunniamerkkien kantajat ovat velvoitettuja kantamaan merkkejään, ja niitä kannetaan alkuperäiskoossa (ei pienoiskoossa). Tanssiaisissa käytetään valtiollisia kunniamerkkejä, mutta alkuperäiskokoisten lisäksi myös pienoiskokoiset merkit käyvät.

Missään promootion tilaisuudessa ei käytetä akateemisia kunnia- ja ansiomerkkejä eikä osakunta-, tiedekuntajärjestö- tai muita nauhoja. 

 

VIRKAPUVUT
Virkapuvun käyttöön oikeutettu henkilö voi kaikissa promootiotilaisuuksissa käyttää virkapukuaan. Tällöin on noudatettava asianomaisen virkapuvun käytöstä annettuja määräyksiä. Promovendit eivät kuitenkaan voi käyttää muuta kuin papillista virkapukua, muille myös muunlaisen virkapuvun (esim. puolustusvoimien, poliisin tai pelastusalan puvun) käyttö on sallittua. Oman ryhmän yleinen pukeutumisväri on kuitenkin syytä ottaa huomioon: esimerkiksi naispuolisten maisteripromovendien ja seppeleensitojattarien, jotka muuten pukeutuvat valkoiseen, ei ole suositeltavaa etenkään aktissa käyttää mustaa papin virkapukua. 

 

MUITA TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Ne, jotka eivät torstaina 25.5. osallistu seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivällisille eivätkä rehtorin vastaanotolle vaan ainoastaan aktiharjoitukseen tai seppeleensitojaisiin, voivat pukeutua näihin tilaisuuksiin myös tummaan pukuun tai vierailupukuun. Rehtorin vastaanotolle pukeudutaan kuten seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivällisille eli värilliseen pitkään iltapukuun ja frakkiin. Seppeleensitojaisissa voi halutessaan käyttää vanhan tavan mukaisesti ylioppilaslakkia.

Keskiviikon 24.5. esiseppeleensitojaisissa ei ole varsinaista pukukoodia, vaan siisti asu riittää. Ylioppilaslakkia voi halutessaan käyttää vanhan tavan mukaisesti.

Promootioktissa kävellään ja seistään paljon, joten kannattaa valita mukavat kengät, jotka eivät paina eivätkä hankaa. Kenkien valinnassa kannattaa ottaa huomioon, että kaikkien kengät näkyvät parnassolle noustessa.

Kansallispuvun käyttö ei ole promootiossa sallittua. Myös kaikenlaisten turkissomisteiden käyttö on kielletty. Voimakkaiden hajuvesien käyttö on promootioaktissa kielletty. Promovendit seisovat aktissa hyvin lähekkäin usean tunnin ajan, joten hajusteille allergiset ihmiset on ystävällistä ottaa huomioon.