Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen
Kuva: Jussi P. Aalto

Huom! Ilmoittautuminen vuoden 2019 promootioon tapahtuu osoitteesta https://fil-promootio2019.helsinki.fi/ilmoittautuminen/

Promootioon ilmoittaudutaan 21. marraskuuta 2016 alkaen tämän sivun alalaidasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26. maaliskuuta 2. huhtikuuta 2017. Tähän mennessä tulee ilmoittautua myös niiden, jotka valmistuvat myöhemmin keväällä ennen promootioaktia. Ilmoittautuminen on sitova ja maksu suoritetaan sen yhteydessä. Maksettuja osallistumismaksuja ei hyvitetä. Ilmoittautumisen päätyttyä promootiotoimikunta lähettää kaikille promovendeille infovihkosen, jossa kerrotaan kaikki, mitä promovendin on tarpeen tietää (kuten promootion lopullinen ohjelma ja tarkat pukeutumisohjeet). Huhtikuussa järjestetään myös kaikille avoin tiedotustilaisuus.

Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan myös mahdollisen seuralaisen tiedot, paitsi jos seuralainen on myös promovendi.

Promootiotoimikunta toimittaa promootiossa sekä läsnä- että poissaolevina promovoitavista maistereista ja tohtoreista matrikkelin. Matrikkeliin tulevat henkilötiedot täytetään ilmoittautumisen kanssa samalla lomakkeella omalla äidinkielellä, minkä vuoksi lomakkeen täyttämiseen on syytä varata noin puoli tuntia aikaa. Kannattaa myös tutustua ainakin promootion ohjelmaan ja pukeutumisohjeisiin ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä. Muita kuin maksuihin vaikuttavia tietoja on vielä mahdollista muokata ilmoittautumisen päättymiseen saakka. Matrikkeli jaetaan promootioaktissa promovendeille ja muille vieraille. Poissaolevana promovoitaville matrikkeli postitetaan promootion jälkeen.

  • Matrikkelin esimerkkiteksti
    MALLIKAS, Minna Elina. * 10.3.1985 Pieksämäki, SavO. VANHT maanviljelijä Kari Pekka Mallikas ja KT Pirkko Maija Mallikas (os. Järvinen) PSO OTM Mikko-Pekka Mallikas (os. Korhonen) 2011 LAPSET Milla 2010, Mari 2011, YO Lukiolan lukio 2004 – LuK 2009, FM 2012, FT 2016 (teoreettinen fysiikka) VÄITÖSK. Cosmological constraints on Standard Model Extensions PÄÄTOIM. tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, 2016- AIEMMAT PÄÄTOIM. tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, 2012-16 SIVUTOIM. assistentti, Helsingin yliopisto, 2009-12 LUOTTAMUSTEHT. hallituksen puheenjohtaja, Ainejärjestö ry, 2008-10, hallituksen jäsen, Luonnontieteellisten seurain valtuuskunta, 2014-15 – Ainejärjestö ry:n kunniajäsen 2015 – SVR R1 2014 – Helsingin yliopiston palkinto parhaasta pro gradu -työstä 2012, Tiedesäätiön palkinto 2015, Suomen Akatemian tutkijatohtori 2016- OPINTOMATKAT Stanford University, Yhdysvallat, 2014-15 JULK. Fysiikan historia 2015, 10 tieteellistä artikkelia teoreettisen fysiikan alalta, 5 lehtiartikkelia.

Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen lisäksi kaikkien promovendien on toimitettava promootiotoimikunnalle jäljennös osallistumiseen oikeuttavasta tutkintotodistuksesta. Sen voi tuoda henkilökohtaisesti kansliaan tai lähettää toimikunnalle sähköpostilla tai tavallisella postilla.

  • Olen valmistunut ilmoittautumishetkellä
    Kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa mahdollisimman pian ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen.
  • Valmistun vasta ilmoittautumisen jälkeen ennen aktia
    Kopio tutkintotodistuksestasi tulee toimittaa promootiotoimikunnalle välittömästi valmistumisen jälkeen. Jos valmistuminen tapahtuu vasta toukokuussa 2017, on promootiotoimikunnalle toimitettava tiedekunnan antama todistus ilmoittautumisesta publiikkiin heti ilmoittautumisen jälkeen.

Jos promovendin nimi on tutkinnon suorittamisen jälkeen muuttunut, tulee promootiotoimikunnalle toimittaa kopio myös virkatodistuksesta tai jostakin virallisesta henkilötodistuksesta (esim. passista tai ajokortista).

Riemumaisterien ja riemutohtorien ei tarvitse toimittaa kopioita tutkintotodistuksesta.

Promootion juhlatilat saattavat rajoittaa osallistujamäärää. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin tilat antavat myöten, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kannattaa tutustua ainakin seuraaviin tietoihin ennen ilmoittautumista

Ilmoittautumislomake