Kunniatohtorit

Kunniatohtorit
Kuva: Mikko Virta

Filosofisen tiedekunnan kunniatohtorit 2017

Helsingin yliopiston filosofinen tiedekunnan promootiossa vihitään kunniatohtoreiksi 13 tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan eri aloilla ansioituneita henkilöitä. Kunniatohtorin arvo on korkein yliopiston myöntämä tunnustus, ja sillä halutaan kunnioittaa kyseisten henkilöiden arvokasta panosta ja elämäntyötä kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja kehityksen hyväksi.

Angela Merkel – filosofisen tiedekunnan yhteinen kunniatohtori

Liittokansleri on aikamme merkittävin eurooppalainen poliitikko. Hän on luonut yhteistä näkemystä ja yhteisöllisyyttä Eurooppaan. Itäsaksalaisen naispolitiikon nousu ensin kristillisdemokraattisen puolueen johtoon ja sitten Euroopan väkirikkaimman maan pitkäaikaiseksi liittokansleriksi on hämmästyttänyt kaikki politiikan asiantuntijat. Merkelin aikana Saksasta on kehittynyt Euroopan talouden veturi ja henkisen ilmapiirin luoja.Liittokansleri Merkelin akateeminen tausta näkyi hänen innostuksessaan, kun hän esiintyi vierailunsa aikana Helsingin yliopiston juhlasalissa huhtikuussa 2015. Hän vastaanottaa arvon poissaolevana (absens).

Touko Siltala – filosofisen tiedekunnan yhteinen kunniatohtori

Touko Siltala on tehnyt merkittävän uran kirjakustantajana Werner Söderströmillä ja vuodesta 2008 lähtien Siltala-kustantamossa. Kumpaankin kustantamoon on Siltalan aikana muodostunut merkittävä ja menestyksellinen kirjailijakaarti. Siltala on käynnistänyt merkittäviä kirjahankkeita kuten William Shakespearen draamateosten uudelleen suomentamisen. Kustantajan tehtävien ohessa Siltala on toiminut merkittävissä kulttuuria rahoittavissa ja tukevissa organisaatioissa sekä edistänyt aktiivisti Helsingin yliopiston ja työelämän välistä yhteistyötä.

Peggy Levitt – sosiologia

Professori Peggy Levitt on maailman johtavia kansainvälisen muuttoliikkeen tutkijoita. Hänen uskontoon, maahanmuuttajiin, globaaliin kansa-laisuuteen ja museoihin liittyvät tutkimusteemansa ovat tärkeitä kysymyksiä tämän päivän Euroopassa. Kulttuurisen moninaisuuden hyväksymisen edistäminen on Levittille sydämen asia. Levitt on mukana The Next Helsinki -hankkeessa, jossa kehitetään maahanmuuttajien osallistamista museotoimintaan. Hän on työskennellyt vuodesta 1998 lähtien professorina Wellesley Collegessa (Massachusetts, USA) ja on myös Harvardin yliopiston Transnational initiative osaston varajohtaja.

Jens E. Olesen – pohjoismainen historia

Greifswaldin yliopiston pohjoismaisen historian professori Jens E. Olesen on johtanut useita keski- ja uuteen aikaan liittyviä tutkimushankkeita. Teemat liittyvät tanskalaisiin ja ruotsalaisiin ”ristiretkiin”, Kalmarin Unioniin 1397–1520, reformaation leviämiseen, Itämeren ja 1800-luvun pohjoismaiseen historiaan, maailmansotiin ja sotien välisen ajan sekä pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden historiaan. Olesen on edistänyt aktiivisesti yhteistyötä Itämeren yli, ja hän on suosittu esiintyjä suomalaisissa tutkijatapaamisissa.

Elizabeth Couper-Kuhlen – englannin kieli ja nykyenglanti

Elizabeth Couper-Kuhlen on kansainvälisesti arvostettu ja laaja-alainen huippututkija ihmisyhteisöjen ja eri kulttuurien yhteisymmärryksen peruspilarin, vuorovaikutuksen alalla. Hän on vuorovaikutuslingvistisen tutkimussuuntauksen uranuurtaja, joka on ensimmäisten joukossa tutkinut tavallisen keskustelupuheen prosodiaa; puheen intonaatiota, rytmiä ja painotusta. Couper-Kuhlen toimi Finland Distinguished Professor -tehtävässä Helsingin yliopistossa vuosina 2009–2013, ja on sen jälkeen työskennellyt Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä.

Stanislav Smirnov – matematiikka

Stanislav Smirnov on Geneven yliopiston matematiikan professori, joka vastaanotti vuonna 2010 matematiikan Nobel palkinnoksi kutsutun Fieldsin Mitallin matemaattiseen fysiikkaan liittyvistä tutkimuksistaan. Hän on töissään soveltanut luovalla tavalla funktioteoriaa ja todennäköisyysteoriaa olomuodon muutosten teoriaan, joka kuuluu tilastollisen fysiikan piiriin. Smirnov ja hänen oppilaansa ovat pitkään tehneet hedelmällistä yhteistyötä Helsingin yliopiston matemaatikoiden kanssa.

Tom H. Andersen – geokemia

Professori Tom H. Andersen on poikkeuksellisen laaja-alainen geotieteilijä ja taustaltaan geologi, kemisti ja fyysikko. Andersenin erikoisosaaminen liittyy isotooppi-geologiaan, mineralogiaan ja petrologiaan ja maankuoren kehitykseen. Hän on myös isotooppigeokemiallisen analytiikan uranuurtaja ja on muun muassa kehittänyt menetelmän, jonka avulla voidaan kvantitatiivisesti arvioida sedimenttikivien sisältämien zirkonikiteiden luotettavuutta muinaisten geoympäristöjen indikaattorina.

Peter H. McMurry – konetekniikka

Professori Peter H. McMurry Minnesotan yliopistosta on aerosolifysiikan, -kemian ja -tekniikan uranuurtaja.  Hänen on kehittänyt useita uusia mittalaitteita, joiden avulla on pystytty ymmärtämään paremmin ilmakehän aerosolihiukkasten syntyä ja kasvua, ja sitä kautta vähentämään ilmaston muutokseen liittyvää epävarmuutta. Hän on yli 30 vuoden ajan toiminut yhteistyössä Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden tutkijoiden kanssa ja toiminut suomalaisen aerosolitutkimuksen taustavaikuttaja.

Jonathan R. Seckl – molekyylilääketiede

Jonathan R. Seckl on arvostettu endokrinologi ja molekyylilääketieteen professori Edinburghin yliopistosta. Hänen uraauurtavat tutkimuksensa ovat osoittaneet, että ravitsemuksen ohella äidin stressihormonit vaikuttavat merkittävällä tavalla istukan toimintaan ja sikiön kehitykseen. Hän on tutkimuksellaan avannut uuden monitieteisen ikkunan lapsen psykologisen kehityksen lähtökohtien seikkaperäiseen ymmärtämiseen. Seckl tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa ja on osallistunut aktiivisesti Kehityspsykologian tutkimusryhmän (DePsy) tutkimukseen.

Barbara Schneider – kasvatustiede

Barbara Schneider on Michigan State -yliopiston John A. Hannah Chair ja Distinguish Professor. Hänen tutkimuksensa käsittelevät opiskeluun sitoutumista nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä sekä luonnontieteiden oppimisen ja opettamisen laatua. Hänellä on kehittänyt merkittävästi oppimiskokemusten jatkuvan seurannan tutkimusmenetelmiä. Schneider tekee runsaasti tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa.

Robert D. Holt – ekologia

Professori Robert D. Holt Floridan yliopistosta teoreettisen ekologian uranuurtajia. Hänen työnsä keskittyy populaatioiden ja eliöyhteisöjen teoreettisiin ja käsitteellisiin ongelmiin sekä ekologian ja evoluutiobiologian suhteisiin. Hän on erityisen kiinnostunut modernin ekologisen teorian ulottamisesta soveltavaan tutkimukseen ja erityisesti luonnonsuojeluun. Holt on toteuttanut laajoja habitaattien fragmentaatioon liittyviä kokeiluja.


Helen Saibil
– rakennebiologia

Helen Saibil on kansainvälisesti arvostettu molekyyli- ja rakennebiologian professori Lontoon yliopiston Birkbeck-collegesta. Hänen tutkimustyönsä keskittyy kolmeen aihealueeseen: proteiinien laskostumisen, denaturaation ja aggregaation mekanismeihin, malarian ja klamydian isäntä–lois -vuorovaikutussuhteisiin sekä patogeenisten bakteerien solukalvoja tuhoavien kompleksien muodostumiseen. Nämä aihealueet ovat hyvin merkittäviä myös Helsingin yliopiston tutkimuskentässä.

Barry J. Hoffer – neurofarmakologia

Professori Barry J. Hoffer on toiminut National Institute of Drug Abuse (USA) tieteellisenä johtajana. Hän on tutkinut erityisesti aivojen dopamiinijärjestelmän merkitystä amfetamiinien ja muiden vaikeaa riippuvuutta aiheuttavien yhdisteiden neurobiologiassa. Hoffer on tehnyt lukuisia alkuperäishavaintoja rappeuttavien aivosairauksien mekanismeihin liittyen ja tutkinut mahdollisuutta kehittää parantavaa hoitoa Parkinsonin tautiin dopamiini-solujen siirteiden ja hermokasvutekijöiden avulla.