Filosofisen tiedekunnan promootion 2017: Floran päivän lounaan ilmoittautumislomake

Anmälningsformuläret för floradagens lunch i filosofiska fakultetens promotionen 2017

The registration form for the Lunch of the Flower's Day of the Conferment Ceremony of the Faculty of Philosophy 2017

Ilmoittautumisaika on päättynyt.
Anmälningstid har slutats.
Registration period has enden.