Det bästa promotionsminnet
När man mottog hatten och svärdet! -Promoverad doctor

Berättelserna bakom omslagsbilderna

-De gamla historiska promotionsfotografierna som fungerat som underlag för promotionens grafiska utformning intresserade promotionens deltagare. Tack för originalen Helsingfors universitetsmuseum, stadsmuseet samt Museiverket. För datormusen ovanför bilden för att se originalversionerna.
Promotionsakten

Promotionsakten

Promotionsakten, universitetets solennitetssal. Det självständiga Finlands första magistervigsel skedde 31.5.1919. Allmänna kransbinderskan var riksföreståndarens dotter Sophie Mannerheim.

Brev med inbjudan

Brev med inbjudan

Filosofiska fakultetens vid Helsingfors universitet promotionsprocession från huvudbyggnaden till domkyrkan.

Floradagen

Floradagen

Katri Danielson (senare Lehtonen), filosofiska fakultetens allmänna kransbinderska 1900.

Infohäfte

Infohäfte

Filosofiska fakultetens promotion 1919. Erik Lönnroth med sin kransbinderska och syster Gertrud Lönnroth (senare Wichmann).

Matrikel

Matrikel

Filosofiska fakultetens promotion 1919 års promotionskommitté. Framme från vänster: Väinö Nuorteva ("Olli"), Helmi Arneberg-Pentti, Bruno Suviranta. Bakom från vänster: Paul Nyberg, Eino Waronen, Erik Lönnroth, Folke Mustonen.

Kransbindningar

Kransbindningar

Filosofiska fakultetens promotion 1950. Pre-kransbindning hemma hos allmänna kransbinderskan Sinikka Linkomies.

Affisch

Affisch

Filosofiska fakultetens promotion 1919. Allmänna kransbinderskan Sophie (Sophy) Mannerheim.

Sångblad

Sångblad

Edwin Linkomies, professor i romersk litteratur 1923-62, universitetets rektor 1956-62, kansler 1962-63. Edwin och Sinikka Linkomies vid filosofiska fakultetens promotion 1950. Dotter Sinikka var allmän kransbinderska och pappa Edwin Linkomies var promotor.

Svärdslipningar

Svärdslipningar

1927. Gruppbild, porträtt på 10 doktorer i ateljen, doktorshattar och svärd, Niilo Kallio till höger.

Utflykt

Utflykt

Filosofiska fakultetens promotion 1919. Promotionsutflykt till Sveaborg. Harry Holma (till vänster) och Erik Lönnroth intar förfriskning.

Promotionsmiddag

Promotionsmiddag

Emma Irene Åström (1847-1934), Finlands första kvinnliga magister, här vigd till hedersdoktor vid Filosofiska fakultetens promotion vid Helsingfors universitet 1927.

Dikthäfte (användes inte)

Dikthäfte (användes inte)

Filosofiska fakultetens promotion 1919. Erik Lönnroth med sin kransbinderska och syster Gertrud Lönnroth (senare Wichmann).

Bal

Bal

Helsingfors universitets promotionsbal, bilden ingår i albumet 7769:389 "Helsingin yliopiston promootio 1950"

Facebook-omslag

Facebook-omslag

Filosofiska fakultetens promotion 1932. Allmän kransbinderska fröken Helena Brotherus och primusmagister Bengt Gösta Englund i öppen bil på Senatstorget.

Danskort

Danskort

Helsingfors universitets promotionsbal, bilden ingår i albumet 7769:389 "Helsingin yliopiston promootio 1950".

Benner på webbplatsen

Benner på webbplatsen

Filosofiska fakultetens promotion 1932. På Floradagen 13.5. friar kommittén till fröken Helena Brotherus (i mitten med bukett) att ställa upp som allmän kransbinderska. Fotograferat vid Brotherus hem på Högbergsgatan. Gratist L. A. Puntila bredvid Brotherus, längst till höger rektor K. R, Brotherus.

Tesnätverket

TeesiverkkoTesnätverket beskriver konnexen mellan promoverades lärdomsprov, det vill sig pro gradu- och doktorsavhandlingar. Materialet är samlat ur bibliotekets öppna databas och vaskats med sökordssökningar, utgående från vilka kontexternas närhet mellan avhandlingarna kan uppskattas. Resultatet är ett nätverk lärdomsprov, Tesnätverket, som beskriver konnexer mellan forskningarna allt från närmaste kollegor till och med  över huvudämnes- och fakultetsgränserna.

 

I nätverket framgår såväl de promovender som inom fakulteterna mest fördjupat sig i sin bransch, som även de tvärvetenskaplighetens pionjärer som skymt fakultetsgränserna. Nätverket betonar vetenskapens samhörighet: enstaka noga begränsade forskningar ökar mängden kunskap, och på basen av den kan man gå vidare eller kombinera det redan existerande på nya sätt. Således kopplas promovendernas forskningsarbeten å sin del i en vidare helhet. På grund av utmaningar i översättning och böjningar visar Tesnätverket endast de promoverades avhandlingar där åtminstone abstraktet är på engelska.

Det är enkelt att navigera i det interaktiva tesnätverket. Enstaka avhandlingar kan letas genom att föra datormusen ovanför dem, eller så kan avhandlingar sökas i övre kantens sökfält med skribentens namn. Genom att välja avhandling styrks länken och i vänstra kanten syns det närmare uppgifter, inklusive abstrakt på arbetet. Ibland laddas nätverket långsamt, så det lönar sig att vänta några sekunder ifall nätet inte syns.

 

Utöver nätverket har ur avhandlingarna samlats statistik som bland annat visar hur sidoantalen i avhandlingarna varierar mellan fakulteterna eller hur många olika ord det använts i varsitt arbete.

Gå till Tesnätverket Gå till statistik

Faksimil av boken

Promotionen i de sociala medierna

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.