Filosofisen tiedekunnan promootio

Tiedettä, taidetta, vaikuttamista – promootion kunniatohtoreista

by Helen Metsä
Tiedettä, taidetta, vaikuttamista – promootion kunniatohtoreista
Kuva: Filosofisen tiedekunnan promootio 2014/Mikko Virta

Filosofisen tiedekunnan kevään promootiossa vihitään nuorten maistereiden ja tohtoreiden sekä riemumaistereiden ja -tohtoreiden ohella myös 13 kunniatohtoria. Nämä omilla tieteenaloillaan ja kulttuuri- sekä yhteiskunnallisessa elämässä ansioituneet henkilöt ovat keskeinen osa tiedekunnan promootiota ja sen historiaa. Ensimmäiset kunniatohtorit vihittiin yliopiston 200-vuotisjuhlavuonna 1840.